Anti-snurk apparaten

Anti-snurk apparaten

Snurken komt steeds vaker voor in onze samenleving en kan een zwaar maatschappelijk en/of relationeel probleem vormen. Men gaat er al snel van uit dat je snurken enkel kan oplossen met allerhande chemische producten of ingewikkelde en dure ingrepen. Het tegendeel is waar. Meestal volstaat een apparaatje om dit snurkprobleem tot het verleden te doen behoren. Bij Esthedentalplus vervaardigen ze deze apparatuur. Op die manier ben je efficiënt en op een betaalbare manier geholpen.

Wat is snurken?

Snurken wordt veroorzaakt door de trilling van het zachte gehemelte en de huig. Tijdens de slaap vermindert de spiertonus ter hoogte van de keel. Dit veroorzaakt een vernauwing in de keelholte achter de tong en verhindert een goede luchtdoorstroming. Voor een goede ventilatie van de longen dient de lucht bijgevolg sneller te worden ingeademd. Deze reflex veroorzaakt een prikkeling van het zachte gehemelte en van de huig. Deze begint luidruchtig te trillen en veroorzaakt het snurken.

Welke factoren bevorderen het snurken?

  • Overgewicht (ophoping van vetweefsel in de keelholte).
  • Alcoholgebruik voor het slapen gaan.
  • Tabak.
  • Gebruik van slaap- en rustgevende middelen, antidepressiva, spierontspanners.
  • Leeftijd (vanaf 40 jaar)

Welke gevolgen ondergaan snurkers?

  • Slechte nachtrust, plots wakker worden.
  • Vermoeidheid bij het ontwaken.
  • Slaperigheid overdag en concentratiestoornissen, vaak met hoofdpijn.
  • Slecht humeur.

Snurken is bovendien vervelend en een hinder voor partner en kinderen omwille van de geluidshinder en een verstoorde nachtrust. Het niet behandelen van het snurken kan, spijtig genoeg, niet alleen lijden tot spanningen, maar zelfs tot Obstructieve Slaap Apneu (OSA). OSA kan niet meer met de hieronder beschreven apparaten opgelost worden. (Anti-snurk apparaten werken niet bij tandenloze patiënten of volledige prothesedragers).

Anti-snurk apparaten bij Esthedentalplus: 

De Silensor

De Silensor bestaat uit twee transparante beugeltjes die met een scharniertje met mekaar verbonden zijn waardoor de onderkaak naar voren wordt gebracht. Hierdoor zorgt de Silensor voor een verwijding van de keelholte, waardoor de snelheid van de ingeademde lucht afneemt en het lawaaierig trillen van de weke delen en huig wordt vermeden.

De Silensor is het meest eenvoudige en meest comfortabele anti-snurk apparaat dat bij minstens 90% van de patiënten een gewenst resultaat oplevert. Bovendien is de Silensor relatief goedkoop.

The Moses

The Moses bestaat uit een transparant beugeltje over de bovenkaak (dat dient om geen tandverplaatsingen teweeg te brengen) en een harde kunststof beugel die gelijktijdig op boven- als onderkaak aansluit. The Moses brengt niet alleen de onderkaak naar voren (zoals de Silensor), maar zorgt er eveneens voor dat de mond niet helemaal gesloten kan worden en voorkomt dat de tong de keelholte te fel vernauwt. Hierdoor wordt er een nog veel grotere luchtopening in de keelholte gecreëerd waardoor snurken in bijna alle gevallen kan vermeden worden. De aanpassing aan The Moses is iets groter dan bij de Silensor, en kan ‘’s morgens een droge mond veroorzaken.

De kostprijs is bovendien ook iets hoger, maar daar staat dan wel weer een hogere efficiëntie tegenover. In ieder geval zijn beide apparaten een oplossing voor vermoeidheid, slaaptekort, concentratieverlies en hoofdpijn ten gevolge van snurken voor zowel de patiënt als voor de partner.

Hoe kunnen wij u helpen?

Afspraak maken Praktijken